Hvad er Autentisk lederskab?

Autentisk betyder ægte og er beslægtet med ord som troværdig, virkelig, sand og naturlig. Sammen med lederskabet betyder det ægte lederskab. Et lederskab, der tager afsæt i din sande natur.

Jeg definerer Autentisk Lederskab sådan her:
Når lederen bringer sig selv i spil indefra, som rollemodel for den ønskede kultur og adfærd - til glæde og gavn for helheden.

Her har vi særligt fokus på dit personlige lederskab, modsat mange andre skoler indenfor ledelse. Her er du dit eget vigtigste værktøj, og det er denne indre værktøjskasse, vi arbejder med at udvide og nuancere.

Sådan vil du få adgang til flere af hjernens og hjertets ressourcer; tankernes-, følelsernes og sansernes intelligens. Som du kan veksle til lederskab i praksis.

Den stadig tiltagende kompleksitet, i såvel omverdenen som i organisationerne, fordrer af dit lederskab, at du på den ene side har et solidt indre kompas, som du kan navigere efter.

På den anden side, at du bruger dig selv aktivt og ægte i dit lederskab - for at skabe tillid og intelligent følgeskab. Derved kan menneskerne i din organisation give og gøre deres bedste for den fælles sag.

Udvikling af dit Autentiske Lederskab kan sammenlignes med at skrælle et løg, hvor hvert nyt lag er et nyt niveau af autentisitet og en dybere adgang til flere af dine indre ressourcer. I takt med at du forløser disse i din væren og adfærd, udvider du dit ledelsesmæssige repertoire og styrker dit aftryk.

Du kan udvikle dit Autentiske Lederskab ad tre spor:

På hver af disse spor arbejder vi både med dine særlige personlige ledelsesmæssige temaer og med at udvikle og fordybe dit autentiske lederskab.

Udviklingsforløb for ledere og topledere

Forløbet er målrettet en gruppe ledere eller topledere fra forskellige private eller offentlige organisationer, som ønsker at udvikle deres lederskab sammen med en gruppe af 8 dedikerede ledere i et fortroligt rum. Forløbet strækker sig over fire moduler af 2 dage, netværksgruppemøder og coaching.

Udbyttet beskrives nedenfor og allerbedst af ledere der har deltaget. Så du kan fornemme om dette udviklingsforløb kan være vejen til at transformere dit lederskab.

Næste forløb for ledere (hold 12)
25. november 2021 til 22. april 2022.
Download program her.

Næste forløb for topledere (hold 13),
27. januar 2022 til 17. juni 2022.
Download program her.

Ledelsesretreat

Ved at tage væk og være i en inspirerende, støttende og ekspansiv ramme har du mulighed for at fordybe, bevæge og forløse dybere lag af autentisitet i dit liv og lederskab. Der vil være undervisning, mindfulness, udveksling og stilhed for at give dig ro, fordybelse og ny retning på dit liv og lederskab.

I 2021 afholder jeg tre ledelsesretreats; forårets- og vinterens ledelsesretreats, som fortsætter udviklingen af kapaciteten og spændvidden i den treenige hjerne, og efterårets ledelsesretreat med særligt fokus på at forløse hjertets intelligens. Du kan læse meget mere i programmerne.

Udbyttet beskrives nedenfor af andre ledere, der har deltaget på et retreat. Læs, så du kan mærke efter, om det er noget for dig

Vinterens ledelsesretreat
17.-19. november 2021.
Download program her.

Forårets ledelsesretreat
23.-25. marts 2022.
Download program her.

Sommerens ledelsesretreat
18.-20. maj 2022.
Download program her.

Tredje generations coaching

Et individuelt udviklingsforløb for ledere, som ønsker at arbejde med vigtige problemstillinger, temaer og dilemmaer fra eget liv- og lederskab.

Forløbet adskiller sig fra klassisk coaching ved at gå tættere på dig som menneske og leder. Vi arbejder fra flere perspektiver og med både hjernens og hjertets ressourcer.

Jeg deltager med min erfaring og mangeårige praksis i at skabe et rum, hvor resonansen gør det er muligt for dig, at møde dig selv med selvigennemsigtighed og arbejde igennem, forløse og finde vej med dine temaer.

Udbyttet af et coachingforløb beskrives af andre ledere nedenfor. Så du kan reflektere over, om det er det, du søger.

Om Elise Brøchner

Jeg er leder, lærer og coach inden for Autentisk Lederskab og arbejder med at inspirere, bevæge og transformere ledere, så de kan lede fremtiden.

Jeg har selv været leder i over 20 år, med ansættelser hos Carlsberg, McKinsey & Co., Berlingske Media og senest som koncerndirektør hos Coop. I mere end 10 år har jeg drevet min egen virksomhed med fokus på Autentisk Lederskab.

Derudover har jeg en række uddannelser, som understøtter mit virke: cand.merc., psykoterapeut, ICT certificeret coach, neuroaffektiv psykologi og ledelse og mange års indre fordybelsespraksis og træning af hjertets intelligens.

Jeg arbejder med lederskabet fra flere forskellige perspektiver: adfærdsperspektivet, det psykologiske, det eksistentielle og det spirituelle perspektiv. Jeg ønsker at forløse både hjernens og hjertets potentiale i lederskabet.

I arbejdet med Autentisk Lederskab kombinerer jeg det bedste, af det jeg har lært: den nyeste forskning og viden, min organisations- og forretningsforståelse, mine egne ledelseserfaringer og erfaringerne fra at udvikle hundredevis af ledere.

Under Ekstra ► finder du blandt andet artikler og Mødeøjeblikke, som er særlige åbne inspirationsmøder om Autentisk Lederskab. Hvis du vil møde mig direkte, vil jeg foreslå et kaffemøde.

Autentisk Lederskab
v/ Brøchner ApS
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K

+45 27 13 13 30
elise@autentisklederskab.dk