Hvad er Autentisk lederskab?

Autentisk betyder ægte og er beslægtet med ord som troværdig, virkelig, sand og naturlig. Sammen med lederskabet betyder det ægte lederskab. Et lederskab, der tager afsæt i din sande natur.

Jeg definerer Autentisk Lederskab sådan her:
Når lederen bringer sig selv i spil indefra, som rollemodel for den ønskede kultur og adfærd - til glæde og gavn for helheden.

Her har vi særligt fokus på dit personlige lederskab, modsat mange andre skoler indenfor ledelse. Her er du dit eget vigtigste værktøj, og det er denne indre værktøjskasse, vi arbejder med at udvide og nuancere.

Sådan vil du få adgang til flere af hjernens og hjertets ressourcer; tankernes-, følelsernes og sansernes intelligens. Som du kan veksle til lederskab i praksis.

Den stadig tiltagende kompleksitet, i såvel omverdenen som i organisationerne, fordrer af dit lederskab, at du på den ene side har et solidt indre kompas, som du kan navigere efter.

På den anden side, at du bruger dig selv aktivt og ægte i dit lederskab - for at skabe tillid og intelligent følgeskab. Derved kan menneskerne i din organisation give og gøre deres bedste for den fælles sag.

Udvikling af dit Autentiske Lederskab kan sammenlignes med at skrælle et løg, hvor hvert nyt lag er et nyt niveau af autentisitet og en dybere adgang til flere af dine indre ressourcer. I takt med at du forløser disse i din væren og adfærd, udvider du dit ledelsesmæssige repertoire og styrker dit aftryk.

Du kan udvikle dit Autentiske Lederskab ad tre spor:

På hver af disse spor arbejder vi både med dine særlige personlige ledelsesmæssige temaer og med at udvikle og fordybe dit autentiske lederskab.

Udviklingsforløb for ledere og topledere

Forløbet er målrettet en gruppe ledere eller topledere fra forskellige private eller offentlige organisationer, som ønsker at udvikle deres lederskab sammen med en gruppe af 8-12 dedikerede ledere i et fortroligt rum. Forløbet strækker sig over fire moduler af 2 dage, netværksgruppemøder og coaching.

Udbyttet beskrives nedenfor og allerbedst af ledere der har deltaget. Så du kan fornemme om dette udviklingsforløb kan være vejen til at transformere dit lederskab.

Næste forløb for topledere (hold 15),
26. januar 2023 til 16. juni 2023.
Download program her.

Næste forløb for ledere (hold 16),
28. august 2023 til 19. januar 2024.
Program følger.

Ledelsesretreats

Som ledere har vi mere travlt end nogensinde. Vi skal skabe mening, retning, følgeskab og resultater i en verden, der bliver mere og mere kompleks.

Vi løber stærkt og kan indimellem føle, at vi har mistet retning, undladt at prioritere det, der er vigtigt, og glemt at mærke os selv i processen. Virker det bekendt?

Et ledelsesretreat er en nyskabende og effektiv form for lederudvikling. Henover tre dage har du mulighed for at genindstille dig, lade op, finde retning og udvide dit ledelsesmæssige repertoire.

Det sker ved at sætte tempoet ned, lytte dybere, tænke og mærke efter og blive nærværende med dig selv. Nogen kalder det et ”fastforward i langsomt tempo”, hvilket er meget præcist.

På retreatet er der undervisning, mindfulness, øvelser, udveksling og stilhed, som vil understøtte og inspirere dig i din proces.

Deltagerne kommer af mange grunde; for at finde ro og retning, få selvindsigt og selv-støtte, udvikle evnen til nærvær eller for at arbejde med konkrete ledelsesmæssige problemstillinger.

Profilen på deltagerne varierer fra topledere til teamledere, offentlige og private ledere.

Udbyttet beskrives nedenfor af andre ledere, der har deltaget på et retreat. Læs med, så du kan mærke efter, om det er noget for dig

November ledelsesretreat
2.- 4. november 2022.
Download program her.

Maj ledelsesretreat
10.-12. maj 2023.
Download program her.

Tredje generations coaching

Et individuelt udviklingsforløb for ledere, som ønsker at arbejde med vigtige problemstillinger, temaer og dilemmaer fra eget liv- og lederskab.

Forløbet adskiller sig fra klassisk coaching ved at gå tættere på dig som menneske og leder. Vi arbejder fra flere perspektiver og med både hjernens og hjertets ressourcer.

Jeg deltager med min erfaring og mangeårige praksis i at skabe et rum, hvor resonansen gør det er muligt for dig, at møde dig selv med selvigennemsigtighed og arbejde igennem, forløse og finde vej med dine temaer.

Udbyttet af et coachingforløb beskrives af andre ledere nedenfor. Så du kan reflektere over, om det er det, du søger.

Om Elise Brøchner

Jeg er leder, lærer og coach inden for Autentisk Lederskab og arbejder med at inspirere, bevæge og transformere ledere, så de kan lede fremtiden.

Jeg har selv været leder i over 20 år, med ansættelser hos Carlsberg, McKinsey & Co., Berlingske Media og senest som koncerndirektør hos Coop. I mere end 10 år har jeg drevet min egen virksomhed med fokus på Autentisk Lederskab.

Derudover har jeg en række uddannelser, som understøtter mit virke: cand.merc., psykoterapeut, ICT certificeret coach, neuroaffektiv psykologi og ledelse og mange års indre fordybelsespraksis og træning af hjertets intelligens.

Jeg arbejder med lederskabet fra flere forskellige perspektiver: adfærdsperspektivet, det psykologiske, det eksistentielle og det spirituelle perspektiv. Jeg ønsker at forløse både hjernens og hjertets potentiale i lederskabet.

I arbejdet med Autentisk Lederskab kombinerer jeg det bedste, af det jeg har lært: den nyeste forskning og viden, min organisations- og forretningsforståelse, mine egne ledelseserfaringer og erfaringerne fra at udvikle hundredevis af ledere.

Autentisk Lederskab
v/ Brøchner ApS
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K

+45 27 13 13 30
elise@autentisklederskab.dk