Hvad er Autentisk lederskab?

Den stigende kompleksitet, i både omverdenen og i organisationernes indre liv, stiller nye krav til lederrollen. Mens der tidligere var fokus på “predict and controle”, er det nu gennem ”sense and respond”, at ledere skal skabe værdi.

Dette paradigmeskift kræver udvikling af tre nye sæt af kompetencer for de ledere, der vil lede fremtiden:

1. Et stort ledelsesmæssigt repertoire
2. Et solidt indre kompas at navigere efter
3. En evne til at skabe intelligent følgeskab

Alle tre fordrer et stærkt personligt og autentisk lederskab, hvor det at kende sig selv, mærke sig selv og bruge sig selv er afgørende.

Autentisk betyder ægte og er beslægtet med ord som troværdig, virkelig, sand og naturlig. Sammen med lederskabet betyder det ægte lederskab.

Modsat fortidens ledelsesskoler, der har haft fokus på at give lederen eksterne ledelsesværktøjer, handler dette om dit personlige lederskab: Måden du bruger dig selv i lederrollen.

Her er du dit eget vigtigste værktøj, og det er denne indre værktøjskasse, vi arbejder med at udvide og nuancere. Du får adgang til flere af hjernens og hjertets ressourcer; tankernes, følelsernes og sansernes intelligens, som du kan veksle til lederskab i praksis og dermed styrke dit personlige, relationelle og strategiske lederskab.

Udviklingen af dit Autentiske Lederskab kan sammenlignes med at skrælle et løg, hvor hvert nyt lag er et nyt niveau af autentisitet og en dybere adgang til flere af dine indre ressourcer. I takt med at du forløser disse, i din væren og adfærd, udvider du dit ledelsesmæssige repertoire og styrker dit aftryk.

Du kan udvikle dit Autentiske Lederskab ad tre spor:

På hver af disse spor arbejder vi både med dine særlige personlige ledelsesmæssige udviklingsmål og med at udvikle og fordybe dit autentiske lederskab.

Udviklingsforløb for ledere og topledere

Formålet med forløbet er at udvikle dit personlige og autentiske lederskab og styrke dit ledelsesmæssige aftryk. Derfor vil vi arbejde i tre spor: Med at kende sig selv, mærke sig selv og bruge sig selv i lederskabet.

Et udviklingsforløb er for dig, der vil forløse dit ledelsesmæssige potentiale yderligere. For dig, der søger inspiration og hjælp til at udvikle konkrete personlige ledelsesmæssige udviklingsmål. For dig, der står du over for et vendepunkt i din karriere, eller for dig, der ønsker at bruge dig selv og dine ressourcer mere hensigtsmæssigt og bæredygtigt.

Forløbet gennemføres med en udvalgt, mindre gruppe på 8-12 ledere eller topledere fra forskellige private eller offentlige organisationer. Det strækker sig over fire moduler af to dage, netværksgruppemøder og coaching. Der laves et toplederforløb i første halvår og et lederforløb i andet halvår hvert år.

Det vil styrke din ledelseskraft, udvide dit ledelsesmæssige repertoire og give dig glæde ved og ægte motivation i lederrollen.

Udbyttet beskrives nedenfor og bedst af ledere, der har deltaget. Så du kan fornemme, om dette udviklingsforløb kan være vejen til at transformere dit lederskab. 

Næste forløb for topledere (hold 17),
01. februar 2024 til 14. juni 2024.
Download program her.

Næste forløb for ledere (hold 18),
29. august 2024 til 17. januar 2025.
Download program her.

Ledelsesretreats

Som ledere har vi mere travlt end nogensinde. Vi skal skabe retning, følgeskab, resultater og mening i en verden, der bliver mere og mere kompleks.

Et ledelsesretreat er en nyskabende og effektiv form for lederudvikling. Henover to til tre dage har du mulighed for at genindstille dig selv, lade op, finde retning og udvide dit ledelsesmæssige repertoire.

Det er en invitation til at møde dig selv. For at styrke dit personlige og autentisk lederskab, hvor det at kende sig selv, mærke sig selv og bruge sig selv er afgørende.

Der vil være undervisning, mindfulness, øvelser, udveksling og stilhed, som vil understøtte og inspirere dig i din proces. I løbet af dagene vil du også arbejde med dit eget ledelsesmæssige udviklingsmål.

Udbyttet beskrives nedenfor af andre ledere, der har deltaget på et retreat. Læs med, så du kan mærke efter, om det er noget for dig

Du skal deltage på et ledelsesretreat, fordi du ønsker at stoppe op og gøre status. Måske står du ved et vendepunkt, har konkrete ledelsesmæssige udfordringer eller vil finde en bedre balance eller et godt fodfæste i dig selv.

September toplederretreat
14.-15. september 2023.
Download program her.

November ledelsesretreat
1.-3. november 2023.
Download program her.

Maj ledelsesretreat
22.-24. maj 2024.
Program følger.

Tredje generations coaching

Et individuelt udviklingsforløb for ledere, som ønsker at udvikle deres personlige lederskab. Vi arbejder direkte med de udfordringer og dilemmaer, du har i dit lederskab, og med de udviklingsmål, som du ønsker at nå.

Forløbet adskiller sig fra klassisk coaching ved at gå tættere på dig som menneske og leder. Vi har fokus på at finde ind til roden til din adfærd og mobilisere modet til at lave de ønskede forandringer.

Vi arbejder fra flere perspektiver og med både hjernens og hjertets ressourcer.

Jeg møder dig, med min erfaring og mangeårige praksis, i et rum med tillid og resonans, hvor du kan se dig selv i et klarere lys, arbejde igennem, forløse og finde vej med dine temaer.

Udbyttet af et coachingforløb beskrives af andre ledere nedenfor. Så du kan reflektere over, om det er det, du søger.

Om Elise Brøchner

Jeg er leder, lærer og coach inden for Autentisk Lederskab og arbejder med at inspirere, bevæge og transformere ledere, så de kan lede fremtiden.

Jeg har selv været leder i over 20 år med ansættelser hos Carlsberg, McKinsey & Co., Berlingske Media. Senest har jeg været koncerndirektør hos Coop. I mere end 10 år har jeg drevet min egen virksomhed med fokus på Autentisk Lederskab.

Mit arbejde tager afsæt i en række kompetence- og erfaringsområder: Min egen leder-, topleder- og bestyrelseserfaring, min omfattende indsigt og praksiserfaring med udviklingspsykologi og hjernens psykologi, mange års fordybelsespraksis; mindfulness meditation og hjertets intelligens. Alt sammen understøttet af relevant uddannelse og træning.

I arbejdet kombinerer jeg det bedste, af det jeg har lært. Den nyeste forskning og viden, min organisations- og forretningsforståelse, mine egne ledelseserfaringer og erfaringerne fra at udvikle hundredvis af ledere.

Jeg arbejder med lederskabet fra flere forskellige perspektiver: adfærdsperspektivet, det psykologiske, det eksistentielle og det spirituelle perspektiv.

Ønsker du at modtage nyhedsbrev
fra Autentisk Lederskab.
Send en mail her.

Autentisk Lederskab
v/ Brøchner ApS
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K

+45 27 13 13 30
elise@autentisklederskab.dk