Du kan se årskalenderen for Autentisk Lederskab 2020 på dette link.

Vil du lede fremtiden

Vi skal være vågne, møde det ukendte med åbenhed, spille sammen og kunne navigere i stor kompleksitet for at være gode ledere, der kan lede fremtiden.

Vi skal skabe tillid; menneskeligt såvel som strategisk. Vi skal mobilisere intelligent følgeskab, hvor medarbejderne selv tager ansvar og træffer beslutninger i tråd med den fælles retning.

Vi skal selv finde mening som ledere, lige som vi skal kunne formidle og skabe rammerne, for at medarbejderne kan finde mening.

Vi skal udvikle et stort ledelsesmæssigt repertoire og en forfinet evne til at lede situationsbestemt, så vi kan skabe arbejdspladser, hvor mennesker kan give og gøre deres bedste.

Vi skal kende os selv og kultivere et solidt indre kompas at orientere os efter; hvor vi kan mærke, hvem vi er, hvad vi vil, og hvor vi skal hen.

Det er alt sammen udbyttet af Autentisk Lederskab - organisatorisk og personligt.

Vil du vide mere

Autentisk Lederskab er en ledelsespraksis, hvor du som leder har et klart indre kompas, bruger dig selv aktivt og viser vejen gennem din adfærd. Det kan defineres sådan her:

Lederen er sit eget vigtigste værktøj og bringer sig selv i spil i lederskabet, situationsbestemt, som rollemodel og med et ønske om at skabe en arbejdsplads for mennesker, til glæde og gavn for helheden.

Autentisk betyder ægte og er beslægtet med ord som troværdig, virkelig, sand, naturlig, hvad det giver sig ud for. Koblet med lederskabet betyder det ”ægte lederskab”. Det peger både ind mod lederens egen autentisitet i rollen og mod en forståelse af lederskabets grundpræmis, nemlig at tjene helheden.

Som mennesker rummer vi allerede mange af de ressourcer inde i os selv, som er nødvendige for det gode lederskab. Det er det, der menes med, at lederen er sit eget vigtigste værktøj.

Gennem refleksion, bevidsthed og træning kan vi få adgang til flere af hjertets og hjernens ressourcer: Tankernes-, følelsernes- og sansernes intelligens. Gradvist bliver vi bedre til at mærke, føle og tænke over, hvad der rører sig i os selv og i andre mennesker. Det vil skærpe vores indre navigation og udvide vores ledelsesmæssige spændvidde, og det kan veksles til lederskab i praksis.

Vil du vide endnu mere, kan du læse denne artikel om Autentisk Lederskab.

Vil du udvikle dit lederskab

Autentisitet er en levende tilstand. Vores selv er en organisk og dynamisk enhed, som kan fordybes, forandres og komme til udtryk på nye måder i vores lederskab. Det kan sammenlignes med at skrælle et løg, hvor hvert lag tilbyder et nyt niveau af autentisitet og et større ledelsesmæssigt repertoire.

I udviklingsprocessen vil vi altid arbejde med at fordybe din selvindsigt, så du lærer dig selv bedre at kende. Vi vil træne din selvrefleksion, så du bliver mere bevidst, og vi vil forfine din selvdosering, så du bruger dig selv mere situationsbestemt.

Du skal være parat til at møde dig selv med nysgerrighed og skærpet opmærksomhed. Du skal træne nye ledelseskompetencer og have modet til at afprøve ny adfærd. Det kan opleves både hårdt og sårbart, skabe glæde og momenter af lykke og give en dyb følelse af mening.

Du kan udvikle dit Autentiske Lederskab igennem to processer: I et udviklingsforløb sammen med en nøje sammensat gruppe af andre ledere eller i et individuelt coachingforløb.

Udviklingsforløb i gruppe

Et intensivt udviklingsforløb for ledere eller topledere, der ønsker at transformere deres lederskab for at kunne lede fremtiden, udvikle deres ledelsesmæssige repertoire, skabe klar retning i deres liv og lederskab og sætte et tydeligt aftryk.

Forløbet omfatter en gruppe på 6-8 ledere fra forskellige organisationer og løber over et halvt år. Med fire 2-dages moduler, netværksmøder og individuel coaching. Fokus og temaer vil være forskellige for leder- og toplederforløb.

Som deltager vil du bl.a. få udvidet din ledelsesmæssige værktøjskasse og få dybere indsigt i den menneskelige hjerne – også din egen – og du vil træne hjertets kvaliteter. Du vil blive mere bevidst om din lederrolle, og om hvordan du skaber værdi som leder. Du vil arbejde med din ledelsesmæssige autoritet og din evne til at skabe intelligent følgeskab. Dit indre kompas vil blive cementeret og give dit lederskab retning, mening og formål.

Individuel lederskabscoaching

Et individuelt udviklingsforløb for ledere, som ønsker at arbejde med vigtige problemstillinger, temaer og dilemmaer fra eget ledelsesliv. Det adskiller sig fra klassisk coaching ved at gå tættere på dig som menneske og leder. Der arbejdes fra flere perspektiver – med både hjernen og hjertets ressourcer.

Sammen vil vi undersøge, reflektere, mærke og dele udviklingsprocessen i et fortroligt og tillidsfuldt rum. Vi vil indrage erfaringer, forskellige metoder og arbejde i en blanding mellem coaching, sparring, enquiry og erfaringsudveksling fra praksis.

Min opgave er at se og møde dig, hvor du er, og forstå den kontekst, du bevæger dig i – personligt, ledelsesmæssig og organisatorisk. Vi tager både fat i dine ressourcer og i de områder, som har brug for lys, klarhed og udvikling. Du får et mere effekt- og meningsfuldt lederskab.

”Dette er et program, som indgyder stor tillid og respekt. Hvis nogen kan gennemføre et forløb i autentisk lederskab med disse ambitioner og sigtepunkter, så er det Elise Brøchner. Jeg kender ingen i Danmark, der er bedre egnet til at gennemføre netop et sådant forløb end hun er. Det er opløftende og meget glædeligt at se.”

Steen Hildebrandt, ph.d. & professor om Autentisk Lederskab

Du kan læse mere om kommende forløb for ledere eller topledere her:

For topledere
September - marts 2021.

For erfarne ledere
August - januar 2021.

For nye ledere
Maj – oktober 2020.

 

Ledelsesretreat
Maj 2020.Vil du møde Elise Brøchner

Jeg er leder, lærer og coach inden for Autentisk Lederskab og arbejder med at inspirere, bevæge og transformere ledere, så de kan lede fremtiden.

Jeg har selv været leder i over 20 år, med ansættelser hos Carlsberg, McKinsey & Co., Berlingske Media og senest som koncerndirektør hos Coop. I mere end 10 år har jeg drevet min egen virksomhed. Læs mere på LinkedIn.

Derudover har jeg en række uddannelser, som understøtter mit virke: cand.merc., psykoterapeut, ICT certificeret coach, neuroaffektiv psykologi og ledelse og mange års indre fordybelsespraksis og træning af hjertets intelligens.

Jeg arbejder med lederskabet fra flere forskellige perspektiver: adfærdsperspektivet, det psykologiske, det eksistentielle og det spirituelle perspektiv. Jeg ønsker at forløse både hjernens og hjertets potentiale i lederskabet.

I arbejdet med Autentisk Lederskab kombinerer jeg det bedste, af det jeg har lært: den nyeste forskning og viden, min organisations- og forretningsforståelse, mine egne ledelseserfaringer og erfaringerne fra at udvikle hundredevis af ledere.

Vil du møde mig direkte, vil jeg foreslå et kaffemøde. Du kan også deltage i et MØDEØJEBLIK.

Autentisk Lederskab
v/ Brøchner ApS
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K

+45 27 13 13 30
elise@autentisklederskab.dk