Om Autentisk Lederskab

I Autentisk Lederskab er lederen sit eget vigtigste værktøj, og du leder indefra - situationsbestemt.

Måske har du prøvet det selv; at føle dig mødt og bevæget af en leder. Et møde, der har øget din tillid, dit engagement, din resultatskabelse og haft betydning for, hvor meget du giver af dig selv på jobbet.

Måske har du, gennem at bringe dig selv i spil, oplevet at skabe mødeøjeblikke, der har forløst potentialet hos dine medarbejdere, en ledergruppe eller en hel organisation. Så har du allerede fået færten af Autentisk Lederskab og oplevet, hvordan god ledelse kan skabe værdi.

Din autenticitet, det vil sige den måde, du er, viser og bruger dig selv på, afgør hvor trygge og veltilpasse medarbejderne føler sig. Når du giver af dig selv, er nærværende, i øjenhøjde og ærlig om dine styrker og svagheder, vil andre mennesker være det samme.

Det skaber et tillidsfuldt og dynamisk arbejdsklima, hvor alle gør hinanden bedre.

Autentisk Lederskab indebærer et personligt commitment til at lytte og forløse en større del af det indre potentiale i lederskabet. Du vil blive bragt tættere på helheden og det, som tjener fællesskabet; det ansvar, den opgave og de mennesker, som du leder.

Udbyttet af Autentisk Lederskab er mangeartet og individuelt. Tilbagemeldinger på mine forløb viser disse gennemgående træk:

  • En oplevelse hos lederen selv af integritet, nærvær, robusthed og en større ledelsesmæssig spændvidde
  • En stærkere intuition, større gennemslagskraft og mere situationsbestemt ledelse
  • Øget følgeskab, samt en frisættelse af initiativlyst og kreativitet blandt medarbejderne

Om min arbejdsform

I arbejdet med Autentisk Lederskab kombinerer jeg det bedste af det, jeg har lært: Viden, erfaringer og velafprøvede metoder til at skabe indsigt og bevægelse.

Jeg bruger gerne mine egne erfaringer som leder; udfordringer, gennembrud og de mange dilemmaer som lederskabet rummer. Desuden har jeg glæde af min organisations- og forretningsforståelse til at forstå din virkelighed.

Jeg trækker på mine erfaringer fra at hjælpe andre ledere med at styrke deres lederskab, samt min omfattende indsigt i ledelse, psykologi og hjernens udvikling.

Jeg arbejder med lederskabet fra forskellige perspektiver; både det konkret oplevede, det psykologiske, det eksistentielle og – når det giver mening – det spirituelle perspektiv.

Min ambition er både at integrere en større del af hjernens potentiale for at tænke, føle og sanse og at forløse hjertets ressourcer af klarhed, medfølelse og kærlighed i lederskabet. Derfor vil du få redskaber til at forstå hjernen, hjertet og menneskers indre liv og til, hvordan denne viden kan veksles til lederskab i praksis.

Jeg tilbyder to typer af udviklingsprocesser i Autentisk Lederskab; de intensive Udviklingsforløb i Autentisk Lederskab henover et halvt år for grupper af ledere fra forskellige virksomheder og organisationer og individuelle udviklingsforløb, kaldet Autentisk Lederskabscoaching.

Du kan læse mere om begge forløb nedenfor. Vækker det genklang og interesse hos dig, vil jeg foreslå et indledende møde, hvor vi afstemmer tilliden, rammerne for et muligt samarbejde, temaerne for din ønskede udviklingsproces, samt hvilket forløb der er mest relevant for dig.

”Dette er et program, som indgyder stor tillid og respekt. Hvis nogen kan gennemføre et forløb i autentisk lederskab med disse ambitioner og sigtepunkter, så er det Elise Brøchner. Jeg kender ingen i Danmark, der er bedre egnet til at gennemføre netop et sådant forløb end hun er. Det er opløftende og meget glædeligt at se.”

Steen Hildebrandt, ph.d. & professor om Autentisk Lederskab

Om Udviklingsforløb i Autentisk Lederskab

Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at styrke deres Autentiske Lederskab ved at træde endnu mere i karakter og bringe en større del af deres indre potentiale i spil. Forløbet omfatter 6-8 ledere fra forskellige virksomheder og organisationer og løber over et halvt år; gennem 4 todages moduler og individuel coaching.

Udviklingsprogrammet i Autentisk Lederskab handler både om at få en dybere selvindsigt, træne refleksionsevnen, forløse intuitionen, styrke kapaciteten til at være til stede i nuet og desuden manifestere alt dette i dit lederskab.

Vi træner hjertets og følelsernes intelligens, giver lederskabet retning ved at formulere livs- og ledelsesformål og arbejder med konkrete ledelsesmæssige problemstillinger og dilemmaer fra din dagligdag.

Som deltager vil du få udvidet din ledelsesmæssige værktøjskasse og få dybere indsigt i den menneskelige hjerne – også din egen. Du vil styrke og blive mere bevidst om din lederrolle: Hvordan du skaber værdi, hvordan din ledelsesmæssige autoritet udspiller sig, og hvordan du indgår i det organisatoriske samspil, så du bruger dig selv bedst muligt i den aktuelle sammenhæng.

Gruppen er sammensat, så deltagerne kan inspirere, udfordre og støtte hinanden bedst muligt. Læringsformen vil veksle mellem teoretiske indlæg, øvelser og udveksling. Undervisningen målrettes såvel gruppens som den enkelte leders særlige ønsker og potentiale.

Forløbet er et kraftfuldt alternativ til et forløb i Autentisk Lederskabscoaching.

 

Her kan du hente materiale om de kommende
Udviklingsforløb i Autentisk Lederskab:

Om Autentisk Lederskabscoaching

Et forløb, der tilbydes ledere, som ønsker at arbejde med vigtige problemstillinger, temaer og dilemmaer fra eget ledelsesliv og samtidig udforske og styrke deres Autentiske Lederskab.

Autentisk Lederskabscoaching adskiller sig fra klassisk coaching ved at gå tættere på dig som menneske og leder. Der arbejdes fra flere perspektiver – med både hjernen og hjertets ressourcer.

Vi deler erfaringer, inddrager flere metoder, skaber mentalisering, undersøger og afprøver i en blanding mellem coaching, sparring, enquiry og praktisk ledelseserfaring. Vi tager både fat i dine ressourcer og i de punkter, som har brug for lys, klarhed og udvikling.

Forløbet kræver noget af dig; du skal have lyst til at arbejde både under og mellem sessionerne. Du skal være parat til at møde dig selv med en ny og skærpet opmærksomhed, være villig til at bringe dig selv i spil og have modet til at afprøve ny adfærd i din livs- og ledelsesparksis. Det kan være både hårdt, skabe glæde, momenter af lykke og en følelse af mening.

Jeg vil sørge for, at vi sammen undersøger, reflekterer, mærker og deler processen i et fortroligt og tillidsfuldt rum. Min opgave er at se og møde dig, der hvor du er og forstå den kontekst, du bevæger dig i – personligt, ledelsesmæssig og organisatorisk – og samtidig have blik for dit potentiale så du kan opnå et mere effektfuldt og tilfredsstillende lederskab.Om Elise Brøchner

Jeg har selv været leder i mange år – både mellemleder og topleder – og jeg har arbejdet med mit eget og andres lederskab henover 2 årtier.

Min dedikation til Autentisk Lederskab er vokset i takt med, at jeg har øvet mig og bragt mig selv mere og mere i spil i mit eget lederskab og hjulpet andre ledere med at gøre det samme, og set effekten deraf.

Jeg har været ansat i Carlsberg, McKinsey & Company, Berlingske Media og senest som koncerndirektør i Coop, og jeg har drevet min egen virksomhed i mange år. Udover min praktiske ledelseserfaring har jeg en række uddannelser og træning, som understøtter mit virke; cand.merc., psykoterapeut, ICT certificeret coach, neuroaffektiv psykologi og ledelse samt mange års indre fordybelsespraksis og træning af hjertets intelligens. Læs mere på LinkedIn.Autentisk Lederskab
v/ Brøchner ApS
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K


+45 27 13 13 30
elise@autentisklederskab.dk